Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Ono CSP 1073Q

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: SHR

Producent: Velux

Okno oddymiające do dachu płaskiego. Automatycznie unosi się na wysokość 50 cm, wypuszczając dym. Klasa Odporności ogniowej AA. Możliwe jest otwarcie na 15 min, aby przewietrzyć. Wersja dostępna z kopułą przezroczystą lub matową. Współczynnik Ug dla kopuły przezroczystej 0,51-0,54 W/m2K, dla kopuły matowej 0,19-0,20 W/m2K. Współczynnik Rw = 33 dB. Przebadane w holenderskim SHR.