Produkty bezpieczne / Rolety i kraty / Roleta Aluminiowa R 2000

Klasa: RC2N

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Ważność certyfikatu: 30.09.2018

Producent: FORTESS Axalux Poland Sp. z o.o.

Tułowice 35 d, 05-088 Brochów