Produkty bezpieczne / Rolety i kraty / Krata aluminiowa zwijana R 4080

Klasa: RC1N

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Ważność certyfikatu: 30.09.2018

Producent: FORTRESS Axalux Poland Sp. z o.o.

05-088 Brochów, Tułowice 35 d