Produkty bezpieczne / Produkty bez certyfikatów / Roto E-Tec Control MVS

Klasa:

Producent: Roto

Jest to magnetyczny system kontroli zamknięcia i otwarcia okna. Gdy dojdzie do przerwania pola magnetycznego w czujniku, np. przez wyważenie okna lub przesunięcie okucia po obwodzie, system wysyła – poprzez ukryte okablowanie – impuls uruchamiający alarm.