Produkty bezpieczne / Drzwi i okna / Roto Safe P – okucia do wyjść awaryjnych

Foto: ROTO

Zaryglowane drzwi mogą szybko stać się zagrożeniem w sytuacji awaryjnej, kiedy nie mamy przy sobie właściwego klucza lub gdy wybucha panika.

Rozwiązaniem są specjalnie zamki przeznaczone do dróg ewakuacyjnych. W razie zagrożenia można otwierać je od środka przez naciśnięcie klamki, dzięki czemu zapewniają one wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu.

Wyróżnia się dwa rodzaje drzwi ewakuacyjnych:
– wyjścia awaryjne wg normy DIN EN 179, wyposażone w klamkę lub drążek otwierający do drzwi na drogach ewakuacyjnych, stosowane w pomieszczeniach i budynkach, które nie są obiektami użyteczności publicznej;
– drzwi antypaniczne wg normy DIN EN 1125 z poziomą listwą otwierającą do drzwi na drogach ewakuacyjnych, stosowane w budynkach użyteczności publicznej.

Wymienione powyżej normy różnią się pod względem prawdopodobieństwa wybuchu paniki w sytuacjach awaryjnych. Jest ono wysokie, gdy z danego budynku korzystają nie tylko jego regularni użytkownicy, lecz także osoby z zewnątrz. W związku z tym we wszystkich obiektach użyteczności publicznej (np. na dworcach) mają zastosowanie wymogi dotyczące drzwi antypanicznych wg normy DIN EN 1125.
W budynkach, które nie są obiektami użyteczności publicznej, obowiązują natomiast wymogi odnoszące się do wyjść awaryjnych wg normy DIN EN 179. Wytyczne te zostały rozszerzone na mocy wyroku Sądu Krajowego we Frankfurcie nad Menem. Zgodnie z tym orzeczeniem drzwi wejściowych stosowanych w domach wielorodzinnych nie można już zamykać na klucz, jeśli nie da się ich otworzyć od środka bez użycia klucza. Także w takich przypadkach rozwiązaniem są zamki awaryjne i antypaniczne.