Produkty bezpieczne / Akcesoria / System okuć Roto NT

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: IFT Rosenheim

Producent: Roto Frank Okucia Budowlane

Roto NT jest okuciem przeznaczonym do okien z profili z PCW i drewnianych w klasie RC2. Podstawowa zasada systemu ryglowania Roto NT polega na uzupełnianiu okucia o zamknięcie środkowe z przeciwwyważeniowymi rolkami regulującymi i zaczepami przeciwwyważeniowymi. Przebadane w niemieckim IFT Rosenheim.