Produkty bezpieczne / Zamki i wkładki / Wkładka bębenkowa kayTec N-tra

Klasa:

Jednostka badawcza: PIV

Producent: Winkhaus

Wkładka jest wyposażona w 6 zastawek aktywnych i dodatkowe zastawki pasywne. Ma dodatkowe zabezpieczenia przed przewierceniem i otwieraniem manipulacyjnym. Przed nieuprawnionym kopiowaniem kluczy chroni karta kodowa. Klucz jest we wkładce usytuowany poziomo. Przebadane w niemieckim PIV.