Produkty bezpieczne / Zamki i wkładki / Wkładka Dragon XT

Klasa: C

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: LOB

Wkładka sześciozastawkowa. Przebadana w IMP.