Produkty bezpieczne / Zamki i wkładki / Wkładka ix6 SR

Klasa: 6C

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: DOM Polska Sp. z o.o.

ul. Krótka 7/9, 42-200 Częstochowa

Wkładka bębenkowa profilowa