Produkty bezpieczne / Zamki i wkładki / Wkładka Penta

Klasa: C

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: Dormakaba

22 zastawki są rozmieszczone promieniście w  rzędach. Zabezpieczenie przciwwierceniowe: stalowe elementy hartowane w korpusie i bębenku. Odporność na otwarcie metodą bumpingu daje specjalna zastawka. Duża odporność na korozję. Przebadana w IMP.