Produkty bezpieczne / Zamki i wkładki / Zamek drzwiowy Z-TF

Klasa: RC2

Jednostka badawcza: IFT Rosenheim

Producent: Maco

Zamek wyposażony w 3 zapadki multifunkcyjne, z reduktorem hałasu i dodatkowymi punktami ryglującymi (zależnie od wersji: czopy, haki, bolce). Możliwe jest uzyskanie 7 pyunktów ryglujących. Zamek sterowany jest wkładką. Możliwe jest zastosowanie elektrozaczepu. Przebadane w IFT Rosenheim.