Produkty bezpieczne / Zamki i wkładki / Zamek G1000

Klasa: 7C

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: GERDA Sp. z o.o.

Zamki nawierzchniowe GERDA G1000 plus PW, GERDA G1000 UNI-K, GERDA G1000 Industrial