Produkty bezpieczne / Zamki i wkładki / Zamek ROM x

Klasa: 5C

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: PP-H-U “ROMUS” Roman Jabłoński

Zamki wpuszczane ROM 3x, ROM 4x, ROM 5x