Produkty bezpieczne / Zamki i wkładki / Zamek ROM

Klasa: 7C

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: PP-H-U “ROMUS” Roman Jabłoński

Zamki nawierzchniowe ROM 8, ROM 12, ROM 14, ROM 15, ROM 16, ROM 3x (B)