Produkty bezpieczne / Zamki i wkładki / Zamek wpuszczany ROM HUZAR

Klasa: 7B

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: PP-H-U „ROMUS” Roman Jabłoński

Zamki wpuszczane HUZAR C5-B5, HUZAR C5-B3, ROM C5-J