Produkty bezpieczne / Zamki i wkładki / Zamek wpuszczany ROM

Klasa: 7C

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: PP-H-U „ROMUS” Roman Jabłoński

Zamki wpuszczane ROM HUZAR 12D10, ROM 12D10-J