Produkty bezpieczne / Zamki i wkładki / Zamek wpuszczany SAB

Klasa: 7C

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: Pol-Ital Ryszard Karniewski

ul. Gwintowa 8, 00-704 Warszawa

Certyfikat obejmuje zamki wpuszczane: SAB 450R, SAB 454, SAB 4010, SAB 450/3S, SAB 1612, SAB 1561, SAB 1563