Produkty bezpieczne / Zamki i wkładki / Zamek Z1-Z1

Klasa: 7C

Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Producent: KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o.

Zamek kluczowy do drzwi specjalnych i kratowych