Baza Wiedzy / Ochrona przeciwpożarowa / Domy w zabudowie szeregowej powinny być odgrodzone ścianą przeciwpożarową. #PrawdaCzyFałsz?

Co to jest ściana przeciwpożarowa? To specjalna ściana, wykonana z materiałów niepalnych, wzniesiona na własnym fundamencie opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej ściany. Przegrodę taką należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60.

Tego rodzaju przegrody mogą mieć zarówno drzwi, jak i przeszklenia, takie jak np. luksfery czy cegły szklane. Ściany przeciwpożarowe w domach jednorodzinnych, a do takich zaliczamy niską zabudowę szeregową, powinny mieć klasę odporności ogniowej REI 60, zaś drzwi ppoż. i przeszkleń – REI 30. Przy czym R to nośność ogniowa, E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa (wszystkie klasy określane są w minutach).

W przypadku usytuowania domu bezpośrednio w granicy działki, od strony sąsiada musi znaleźć się ściana oddzielenia przeciwpożarowego, spełniająca wskazane wcześniej wymagania. I nie może mieć ona przeszkleń ani drzwi. Nakaz ten dotyczy m.in. skrajnych budynków w zabudowie szeregowej, nie dotyczy natomiast ścian pomiędzy poszczególnymi domami.

Ktoś powie: po co mi ta wiedza, skoro o właściwościach budynku decyduje architekt, a o jego usytuowaniu na działce starostwo powiatowe. Dostaję warunki zabudowy i to wystarczy. Oczywiście. Tej decyzji nie wolno naruszać, gdyż skutkiem będzie zaklasyfikowanie budynku jako samowoli budowlanej i zalecenie jego rozbiórki. Dlatego już w momencie zakupu działki lepiej wiedzieć, jaki dom chcemy wznieść i jak będzie usytuowany. Być może pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

Powiązane wpisy

Jaką gaśnicę powinno się mieć w domu?

W trosce o ochronę przed pożarem dobrze jest wyposażyć dom w gaśnice. Jest ich kilka rodzajów, jednak nie wszystkie będą przydatne w domu jednorodzinnym. Tutaj sprawdzają się gaśnice mgłowe, pianowe i proszkowe.

Pokonać smog

Jak bezpiecznie funkcjonować latem? Zamknąć okna i zainstalować klimatyzację? Niezbyt rozsądne rozwiązanie.

Okna i drzwi a odporność na ogień – normalizacja

Zarówno okna, jak i drzwi mogą mieć różną odporność na ogień. Jakie powinny być zamontowane w danym budynku, zależy od przeznaczenia obiektu. Te aspekty regulują odpowiednie normy.