Baza Wiedzy / Ochrona przeciwpożarowa / Mieszkańcy domów nie muszą chronić się przed pożarem. #PrawdaCzyFałsz?

Choć pożary to wciąż jedno z najniebezpieczniejszych zagrożeń czyhających na nas w domu, świadomość mieszkańców na ich temat jest zatrważająco niska. Co gorsza, kwestie ochrony przeciwpożarowej w domach jednorodzinnych są niemal zupełnie pomijane w przepisach budowlanych, a inwestor ma bardzo niewiele obowiązków w tej kwestii.

Budynki mieszkalne jednorodzinne zwolnione są z wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej. Nie są sformułowane przepisy dotyczące garaży. Nie ma też obowiązku zapewnienia drogi przeciwpożarowej ani zewnętrznych hydrantów do gaszenia pożaru. Także schody wewnętrzne mogą nie spełniać wymagań stawianych drogom ewakuacyjnym.

Główne obwarowania w aspekcie ochrony ppoż. dotyczą usytuowania domu jednorodzinnego na działce. Jeśli ma on ściany i dach nierozprzestrzeniajace ognia, powinien być odsunięty od granicy sąsiedniej, niezabudowanej działki na odległość nie mniejszą niż:

  • 4 m – gdy od strony granicy posesji jest ściana z oknami i drzwiami;
  • 3 m – gdy jest to tzw. ślepa ściana.

Natomiast, gdy sąsiednia działka jest zabudowana, wówczas wymienione odległości obowiązują wobec obu budynków. W pierwszym przypadku będzie to zatem 8 m, a w drugim – 6 m.

Wiele uwagi poświęcono w rozporządzeniu wymaganiom przeciwpożarowym dla palenisk (np. kominków). Palenisko powinno być umieszczone na podłożu niepalnym. Gdy podłoga jest łatwo zapalna, przed drzwiczkami należy ją zabezpieczyć pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m i tyle samo sięgającym poza krawędzie drzwiczek. Otwarty kominek powinniśmy zbudować w odległości nie mniejszej niż 0,6 m od łatwo zapalnych części budynku.

Jeśli chodzi o przewody spalinowe i dymowe, ważne jest jedynie to, co może wydarzyć się podczas eksploatacji. Odległość między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych powinna wynosić co najmniej 6 m. Jeśli więc kupujemy działkę zadrzewioną, trzeba koniecznie zwrócić na to uwagę. Jeśli zaś sadzimy drzewka, to dowiedzmy się, jakie będą, gdy dorosną.

Odnośnie ochrony przeciwpożarowej domów jednorodzinnych nie ma, jak widać, szczególnych wymagań. Nie jest konieczne np. montowanie czujników przeciwpożarowych czy  umieszczanie gaśnic. Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej leży głównie w naszym interesie. Powinniśmy więc odwołać się do swojej wyobraźni i przeanalizować, co się bardziej opłaca: zabezpieczenie przez żywiołem, czy liczenie na to, że nic się nie stanie.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat obowiązków w zakresie ochrony ppoż? Zapraszamy do artykułu dla profesjonalistów!

Powiązane wpisy

Mnie czad nie dotyczy. #PrawdaCzyFałsz?

Mnie czad nie dotyczy. #PrawdaCzyFałsz?

Mieszkańcy bloków, szczególnie tych starszych, często na co dzień mają do czynienia nie tylko z kuchenką gazową, ale też z piecykiem łazienkowym.

Okna i drzwi a odporność na ogień – normalizacja

Okna i drzwi a odporność na ogień – normalizacja

Zarówno okna, jak i drzwi mogą mieć różną odporność na ogień. Jakie powinny być zamontowane w danym budynku, zależy od przeznaczenia obiektu. Te aspekty regulują odpowiednie normy.

Okucia w drzwiach przeciwpożarowych

Okucia w drzwiach przeciwpożarowych

Drzwi, które muszą oprzeć się działaniu ognia, a najczęściej zapewnić też szczelność przed dymem, mają szczególną budowę i muszą mieć specjalne okucia. Najczęściej drzwi przeciwpożarowe są traktowane jako jeden z rodzajów wyjść ewakuacyjnych. Jednak stanowią one także zamknięcia pomieszczeń, w których może powstać zarzewie pożaru. Wówczas ich wielkość oraz pozostałe parametry są określane odpowiednio do potrzeb.