Baza Wiedzy / Dla profesjonalisty / Okna i drzwi: odporność na włamanie

Wielu producentów i sprzedawców okien przedstawia oferty na okna antywłamaniowe. Niestety taki produkt po prostu nie istnieje, a już na pewno nie ma go wśród okien i drzwi balkonowych z PVC. Właściwość nazwana przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010 odpornością na włamanie, odpowiada wyłącznie na pytanie, jak długo okno stawi opór na próby nieuprawnionego otwarcia z zewnątrz przy użyciu różnych zestawów narzędzi i działania różnych sił.

Okna przeciwwłamaniowe podzielone są na 6 klas odporności na włamanie. W Polsce przez kilka lat obowiązywały normy tymczasowe (PN-ENV), a w nazwie klasy okien pojawiał się skrót WK (od niemieckiego Wiederstandsklasse), jednak w 2011 roku wprowadzono nową, ujednoliconą normę europejską PN-EN 1627:2011. W praktyce ta zmiana oznacza przede wszystkim zmianę nazw klas okien. Zamiast WK mamy RC (tym razem od angielskiego Resistance Class).

Dodatkowa zmiana dotyczy klasy RC 2 – zastępuje ona poprzednią klasę WK 2, ale jest podzielona na dwie kategorie:RC 2 N – w której nie stawia się wymagań dotyczących oszklenia oraz RC 2 – w których trzeba stosować oszklenie klasy 4 (P4).Z klasą odporności na włamanie okna wiąże się bowiem rodzaj oszklenia, które powinno być w nim zastosowane. W wyższych klasach trzeba stosować odpowiednie oszklenie, odporne na włamanie.
Poniższa tabela pokazuje poprzednie i obecne nazwy oraz wytyczne, dotyczące oszklenia.

Wiederstandsklasse (WK)

Resistance Class (RC)

Oszklenie

klasa odporności wg normy PN-ENV 1627:1999

klasa odporności wg normy PN-EN 1627:2011

klasa odporności wg normy PN-EN 356

 WK 1

RC 1 N

 bez wymagań

 –

RC 2 N

 bez wymagań

 WK 2

RC 2

4 (P4A)

 WK 3

RC 3

5 (P5A)

 WK 4

RC 4

6 (P6A)

WK 5

RC 5

7 (P7A)

WK 6

RC 6

8 (P8A)

Częstym nieporozumieniem przy sprzedaży okien o podwyższonej odporności na włamanie jest odwoływanie się przez producentów i sprzedawców do odporności na włamanie komponentów użytych do wyprodukowania okna. Najczęściej dotyczy to okuć i pakietów szyb o podwyższonej odporności na włamanie.  Tymczasem użycie w produkcji elementów posiadających nawet zbadane i udokumentowane właściwości podwyższonej odporności na włamanie, nie daje żadnej gwarancji, że gotowy produkt, okno, też będzie posiadało takie właściwości.

Okna poszczególnych klas muszą dawać odpowiednią odporność na następujące działania:

 

Czas oporu

Użyte do włamania narzędzia

Klasa 1

odporność na agresję bez użycia narzędzi

Klasa 2

3 minuty

włamanie prostymi narzędziami (np. śrubokręt, klin, szczypce)

Klasa 3

5 minut

włamanie z użyciem prostych narzędzi (śrubokręt, łom)

Klasa 4

10 minut

Włamanie przez doświadczonego włamywacza, z zastosowaniem pił, młotków, dłuteł oraz wiertarek akumulatorowych

Klasa 5

15 minut

włamanie przez doświadczonego włamywacza, z zastosowaniem wyżej wymienionych narzędzi oraz elektronarzędzi (np. wiertarek, wyrzynarek, przenośnych pił oraz szlifierek kątowych z maksymalną średnicą tarczy 125 mm)

Klasa 6

20 minut

włamanie przez doświadczonego włamywacza, z zastosowaniem elektronarzędzi dużej mocy (np. wiertarek, wyrzynarek, pił oraz szlifierek kątowych z tarczami o maksymalnej średnicy 230 mm).

Klasę odporności na włamanie okna można ustalić wyłącznie w drodze odrębnie zleconych badań laboratoryjnych. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że dla różnych konstrukcji przeprowadza się różne badania, a konstrukcja i wymiary okien wpływają także na ich odporność antywłamaniową.

Producenci okien przeciwwłamaniowych powinni więc dysponować odpowiednimi świadectwami, z których wynika, że dla konkretnych okien przeprowadzono określone normą badania i okno uzyskało odpowiednią klasę odporności. Zgodnie z normą PN-EN 1627:2011, raport z badań powinien zawierać następujące informacje:
– wymiary produktu poddanego badaniu,
– informacje o czynnościach przeprowadzonych przez potencjalnego włamywacza podczas badań,
– informacje dotyczące zastosowanych okuć i oszklenia,
– zalecenia dotyczące montażu.

 

 

Powiązane wpisy

Rolety NAPRAWDĘ przeciwwłamaniowe

Rolety NAPRAWDĘ przeciwwłamaniowe

Standardowe rolety aluminiowe reklamowane są często jako „antywłamaniowe”, choć nie mają stosownych certyfikatów.

Bezpieczne zawiasy

Bezpieczne zawiasy

Drzwi przeciwwłamaniowe składają się z wielu elementów, z których każdy w większym lub mniejszym stopniu decyduje o ich właściwościach obronnych.

Nieoczywiste odszkodowanie

Nieoczywiste odszkodowanie

Każdy, kto myśli o ochronie swojej nieruchomości na wypadek zdarzeń losowych jak np. pożar, ale także kradzieży z włamaniem, ubezpiecza swój dobytek, ale czy to dostateczna ochrona?