Baza Wiedzy / Ochrona przed włamaniem / Ubezpieczenia mieszkań i domów

Ubezpieczenie mieszkania lub domu przed włamaniem to jedna z podstawowych polis majątkowych, jakie oferowane są w polskich towarzystwach ubezpieczeniowych.

Zawierając umowę ubezpieczenia mieszkania lub domu przed kradzieżą lub włamaniem należy zawsze zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku ipoświęcić czas na  przeanalizowanie  (OWU), w których ubezpieczyciel może zawrzeć ograniczenia czy wyłączenia swojej odpowiedzialności, aby uniknąć w pewnych przypadkach obowiązku wypłaty odszkodowania na rzecz klienta.

Ogólne warunki ubezpieczenia posiadają sporo obwarowań i wymogów wobec zabezpieczeń. Prawie wszystkie firmy ubezpieczeniowe zamieszczają w OWU  definicję kradzieży z włamaniem. Jest to działanie polegające na bezprawnym zaborze przedmiotu ubezpieczenia w celu jego przywłaszczenia po:

  1. usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej, narzędzi, pozostawiającym ślady włamania
  2. otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego pomieszczenia zabezpieczonego zgodnie z wymogami niniejszych OWU lub w wyniku rabunku, o ile otwarcie to nastąpiło niezwłocznie po zdobyciu kluczy w sposób opisany powyżej.

Ten przykład pokazuje nieco archaiczne podejście Ubezpieczycieli do zabezpieczeń, bo wiele osób może mieć nowoczesne systemy zabezpieczeniowe, również elektroniczne, które z jednej strony pomagają w ochronie przed włamaniem ale wymuszają też od złodziei innych sposobów na kradzież.

Oznaczać by to mogło, że włamanie profesjonalne, z wykorzystaniem nowoczesnych systemów komputerowych i wytrychów, nie pozostawiające po sobie wyraźnych śladów włamania (np. wyłamanych zamków) może nie być klasyfikowane jako włamanie i kradzież, stąd też ubezpieczyciel będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania.

Należy więc się upewnić, że OWU na podstawie których ubezpieczamy swoje mienie, gwarantuje nam wypłatę odszkodowania także w takich wypadkach.

Przy zawieraniu ubezpieczenia należy się upewnić, że jest one kompletne, pełne. Wówczas polisa obejmie przede wszystkim tzw. ruchomości domowe. W skrócie, są to przedmioty, które można przenieść i wynieść z mieszkania. Dokładna definicja ruchomości domowych, które są ubezpieczone znajduje się wOWU w rozdziale „Definicje”. To tu możesz sprawdzić, czy skradziony laptop, aparat fotograficzny, czy sprzęt sportowy jest objęty ubezpieczeniem.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia dobrze jest zrobić wykaz przedmiotów, które posiadamy w mieszkaniu (Zobacz: Spis majątku). Cenniejsze przedmioty warto sfotografować. Wykaz będzie przydatny z dwóch powodów. Po pierwsze, pomoże  określić sumę ubezpieczenia. Po drugie, pomoże w szybkim ustaleniu tego, co zostało skradzione podczas włamania, co ma bezpośredni wpływ na wypłatę odszkodowania.

Przy ustaleniu sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od kradzieży należy zwrócić uwagę na kilka elementów. Ubezpiecz się na tyle, ile mogą wynieść złodzieje.

  • Po pierwsze, ubezpiecz się od tego, co rzeczywiście Ci grozi. Jest na to prosty sposób, który jednocześnie uchroni nas przed przepłaceniem za polisę. Przedmioty od kradzieży ubezpiecza się na tzw. pierwsze ryzyko, czyli na tyle, ile złodzieje mogą nam za jednym razem wynieść z mieszkania. Ubezpieczony sam ustala sumę ubezpieczenia od kradzieży. Zwykle jest to mniej niż pełna wartość ruchomości domowych, które posiadamy.
  • Uważaj na limity odpowiedzialności
  • Po trzecie, trzeba zwrócić uwagę na tzw. limity odpowiedzialności, czyli maksymalne możliwe do wypłaty odszkodowanie. Dotyczą one głównie sprzętu elektronicznego. Przeważnie jest to 60-80 procent sumy ubezpieczenia. Oznacza to tyle, że jeżeli ubezpieczyliśmy ruchomości domowe od kradzieży na 10 tys. złotych i nasz limit na sprzęt wynosi 70 procent sumy ubezpieczenia, maksymalną kwotą jaką dostaniemy jest 7 tys. złotych choćby nawet nasz telewizor był wart 8 czy 10 tysięcy. Limity są też ustalane np. na biżuterię, czy gotówkę pozostawioną w domu. Oczywiście można kupić polisę całkowicie bez lub z podwyższonymi limitami, ale zapłacimy za nią więcej.

Powiązane wpisy

Ogrodzenie zniechęca. #PrawdaCzyFałsz?

Ogrodzenie jest pierwszą barierą, która powinna powstrzymać, a przynajmniej zniechęcić włamywacza.

Rolety z napędem są bezpieczniejsze. #PrawdaCzyFałsz?

Sam napęd jest tylko ułatwieniem dla użytkowników, ale czy wpływa on na walory bezpieczeństwa?

Bramy nie do wyważenia?

Policyjne raporty zawierają wiele informacji o włamaniach do garaży. Przynoszą one właścicielom poważne straty. W związku z tym do zabezpieczenia tych pomieszczeń należy przykładać dużą wagę.