Baza Wiedzy / Dla profesjonalisty / Wentylacja poprzez stolarkę

O tym, jak ważne jest świeże powietrze w domu, nie powinno się nikogo przekonywać; to jest oczywiste. Jednak jak zapewnić jego odpowiednią wymianę przy szczelnych oknach?

Wentylowanie pomieszczeń jest konieczne. Nieprawidłowy skład powietrza skutkuje bowiem nie tylko złym samopoczuciem, ale może być przyczyną licznych chorób, w tym układu oddechowego, a także alergii. Na dodatek zawarta w nim wilgoć powoduje degradację elementów budowlanych. Na ramach okiennych, ścianach czy sufitach powstaje pleśń, która z czasem może się przekształcić w grzyba.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dokładnie określają zalecenia dotyczące wentylacji. I to zarówno pomieszczeń mieszkalnych, jak i tzw. higieniczno-sanitarnych, czyli łazienek i WC, kuchni, a także kotłowni.

Rozszczelnienie w okuciach okiennych

Jeśli chodzi o wietrzenie za pomocą okien, to powszechnie znana jest funkcja mikrowentylacji, nazywana też mikrouchyłem, oferowana w okuciach obwiedniowych. Dzięki odpowiedniemu położeniu klamki w skrzydle rozwierano-uchylnym i uchylnym powstaje szczelina, przez którą do wnętrza napływa powietrze. Okucie może być przy tym wyposażone w blokadę uniemożliwiającą otwarcie skrzydła z zewnątrz.

Innym rozwiązaniem są okucia odstawne. Mają zastosowanie w oknach, a także drzwiach tarasowych. Ich istotą jest możliwość wybrania takiego położenia klamki, że całe skrzydło odsuwa się od ramy na 6 mm. Powstaje na całym obwodzie szczelina, niewidoczna z zewnątrz, służąca do wentylacji. Okucie odstawne w pozycji wietrzenia zachowuje swoje cechy przeciwwłamaniowe w klasie RC2.

Wygodę korzystania z mikrorozszczelnienia zapewniają napędy uchylająco-ryglujące. Są zintegrowane z okuciami obwiedniowymi i najczęściej podłączone do instalacji elektrycznej. O intensywności wietrzenia decydują czujniki siły wiatru, temperatury, czy zanieczyszczenia powietrza, a także włączniki czasowe, bądź system tzw. inteligentnego budynku.

Wentylacja przez nawiewniki

Niewątpliwie najbardziej znane są różnego rodzaju nawiewniki, czyli nawietrzaki. Umieszcza się je w ramie ościeżnicy lub skrzydła, nad zespoleniem szybowym, a nawet w skrzynce rolety zewnętrznej. Systematyzując te produkty pod kątem istoty działania, wymienić można nawiewniki ciśnieniowe manualne i automatyczne oraz higrosterowane. Ich wykończenie i kolorystyka umożliwiają estetyczne dopasowanie do każdego okna, przy czym jego ramy mogą być z dowolnego materiału.

Wielkość przepływu powietrza, które jest kierowane ku sufitowi, zależy od konstrukcji nawiewnika. Urządzenia automatyczne i manualne składają się z regulatora (w pomieszczeniu) i czerpni (na zewnątrz). W czerpni może być umieszczony filtr przeciw zanieczyszczeniom, w tym pyłkom roślin; może też być przekładka izolująca termicznie lub akustycznie.

W nawiewnikach manualnych wymiana powietrza jest stała i zależy od ręcznego ustawienia uchyłu klapki na czerpni. Urządzenia automatyczne sterowane są za pomocą dławika regulującego wielkość szczeliny wentylacyjnej, dzięki reagowaniu na różnicę ciśnienia między otoczeniem a wnętrzem domu. Możliwa jest też regulacja ręczna.

W nawiewnikach higrosterowanych pomiędzy czerpnią a listwą nawiewną znajduje się przekładka w postaci taśmy poliamidowej, która otwiera lub zamyka przysłonę regulatora przepływu. Stopień otwarcia zależy od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu, zawierającej się w przedziale ok. 30-70%. Oprócz tego można ręcznie ustawić stopień otwarcia i przymknięcia.

Wśród nawiewników są też mniej znane konstrukcje. Należy tu wspomnieć o nawiewnikach wrębowych (odmienne wersje są przeznaczone do okien z różnych materiałów). W dolnej części ościeżnicy, po obu stronach skrzydła, znajdują się otwory, przez które powietrze dostaje się do wrębu i wędruje ku górze. We wrębie górnego ramiaka ościeżnicy zamontowana jest klapka regulowana automatycznie, która służy jako nawiew. Stopień otwarcia nawiewnika zależy od ciśnienia na zewnątrz i w pomieszczeniu; można sterować nim też ręcznie.

Inną konstrukcją jest kompaktowy nawiewnik okienny z odzyskiem ciepła (aż do 62%), przy czym nie ma konieczności odprowadzania kondensatu. Urządzenie montuje się m.in. w górnej części nadproża. Maksymalna wymiana powietrza wynosi 42 m3/h, a wydajnością nawiewnika steruje czujnik jakości powietrza.

Ochrona czystości powietrza

Wymiana powietrza poprzez okucia okienne czy nawiewniki wiąże się z ryzykiem, iż to napływające z zewnątrz będzie zanieczyszczone. Są jednak rozwiązania pozwalające zmniejszyć ich ilość. Wspomnieliśmy o filtrach przeciwpyłkowych, montowanych w niektórych urządzeniach. Należy jeszcze napisać o siatkach przeciwpyłowych, tzw. antysmogowych, i przeciwko insektom.

Siatki przeciwpyłowe stanowią barierę dla smogu, kurzu, spalin, pyłków, roztoczy, aerozoli i zarodników roślin. Są też w stanie powstrzymać rozprzestrzenianie się zarodników pleśni i bakterii, przy czym nie stanowią bariery dla powietrza, innych gazów i pary wodnej. Zbudowane są z tkaniny z nanowłókien o zdolności filtrowania 100 proc. cząstek o wielkości ok. 2,5 mikrona.

Siatki przeciwpyłowe przeznaczone są do montażu m.in. na oknach i drzwiach. Umieszcza się je od strony zewnętrznej, przed stolarką. Siatki przeciwinsektowe wykonywane są z włókna szklanego. Niewielkie oczka nie hamują przepływu powietrza, ale powstrzymują nawet bardzo małe owady. Siatka może być montowana w ramce od zewnętrznej strony okna lub drzwi – w tym przypadku umieszczona jest na zawiasach. Często spotyka się rolety zewnętrzne połączone z siatką; osłonami steruje się niezależnie.

Wentylacja a prawo

Dla inwestora szczególnie ważnych jest kilka zapisów znajdujących się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określa ono, że w mieszkaniach strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń nie powinien być mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane m. in. w oknach i drzwiach balkonowych. Skrzydła okien oraz nawietrzaki powinny być przy tym zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia także przez osoby niepełnosprawne.

Powiązane wpisy

Rolety NAPRAWDĘ przeciwwłamaniowe

Rolety NAPRAWDĘ przeciwwłamaniowe

Standardowe rolety aluminiowe reklamowane są często jako „antywłamaniowe”, choć nie mają stosownych certyfikatów.

Drzwi bez klucza

Drzwi bez klucza

Przed laty to konsjerż czy dozorca pełnił funkcję kontrolera dostępu. Potem recepcjonista bądź parkingowy. Dziś nie potrzeba takiej obsługi; wystarczy elektronika oraz informatyk.

Bezpieczne drzwi, czyli jakie?

Bezpieczne drzwi, czyli jakie?

Drzwi wejściowe to nie tylko wizytówka domu czy mieszkania, ale również skuteczna ochrona przeciwwłamaniowa. Aby spełnić swoje zadanie, drzwi muszą mieć odpowiednią budowę skrzydła, okuć i ościeżnicy.