#KlientBezpieczny, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo w dobie pandemii

Dołącz do kampanii Klient Bezpieczny i korzystaj z naszych materiałów!

Wystarczy, że wypełnisz formularz:

 
 

Stowarzyszenie Dom Bezpieczny i zainicjowany w 2017 roku program o tej samej nazwie od samego początku jest miejscem dyskusji, wspólnej pracy nad rozwiązaniami dla branży, ale także miejscem definiowania problemów rynkowych, jednym z nich stał się koronawirus i spowodowane nim zatrzymanie rynku remontowo-budowlanego. Po szerokich konsultacjach uruchamiamy kampanię Klient Bezpieczny!

Co pandemia oznacza dla budownictwa?

Nie ulega wątpliwości, że największym obecnie problemem jest niepewność klientów i strach o własne zdrowie. Co za tym idzie brak decyzji zakupowych na towary, które nie są towarami pierwszej potrzeby. Zdecydowana większość branży odnotowuje spadki rzędu ok. 40% już od połowy marca! Pełne i miarodajne wyniki wpływu pandemii koronawirusa na branżę budowlaną pojawią się dopiero wraz z podsumowaniem maja i czerwca. Niemalże całość obecnej sprzedaży opiera się o inwestycje publiczne, deweloperskie i prywatne nowe budownictwo. Jednak zgodnie z raportami Centrum Analiz Branżowych aż 70% polskiej branży stolarki stanowi rynek remontowy. Zarazem przekazywane jest społeczeństwu ustami polityków najwyższych szczebli europejskich, że do normalnego funkcjonowania wrócimy dopiero w ostatnim kwartale roku 2020. To pogłębia poczucie niepewności ekonomicznej i wstrzymuje decyzje zakupowe.
Jeżeli te przewidywania się sprawdzą będzie to oznaczało spisanie całego tegorocznego sezonu budowlanego na straty i niestety wiele firm tej straty nie dźwignie.

Bezpieczeństwo to podstawa

Jako branża jesteśmy zmuszeni zrobić wszystko aby zapewnić klientów o bezpieczeństwie higienicznym świadczonych usług w punktach handlowo-usługowych. Trzeba przy tym także pamiętać o usługach pomiarowych, serwisowych oraz montażu. O tym jak dbamy o bezpieczeństwo trzeba poinformować klientów i pokazać, że jesteśmy gotowi na obsługę ich.
Następnym krokiem tej komunikacji zdecydowanie powinno być poinformowanie klientów o tym jak nasza gałąź gospodarki reaguje na izolację społeczną i obostrzenia w poruszaniu się. Jesteśmy światowymi liderami produkcji okien i drzwi, a w branży stolarki i pokrewnych zatrudnienie znajduje setki tysięcy Polaków. Corocznie odprowadzamy w sumie miliardy złotych podatków. Wspieramy aktywnie sport, domy dziecka, akcje charytatywne i społeczne oraz prowadzimy szereg działań CSR. Teraz to my potrzebujemy wsparcia – decyzji, która i tak zapadnie za kilka miesięcy.

Działajmy, nie czekajmy!

Proponujemy wszystkim, którym zależy na tej branży udział w akcji Klient Bezpieczny – pro-popytowej kampanii, która zapewni inwestorów, że także dzisiaj można w poczuciu pełnego bezpieczeństwa zlecić wymianę okien/drzwi. Dla tych działań niezbędna jest współpraca firm świadomych, rozumiejących zagrożenie. Potrzebna jest Wasza aktywność. Oczekujemy od każdej zaangażowanej firmy pomocy merytorycznej, promocyjnej i pilnowania wyznaczonych wspólnie standardów.
Stowarzyszenie Dom Bezpieczny opracowało wytyczne i zalecenia bezpieczeństwa do stosowania przez punkty handlowo-usługowe (w tym salony stolarki) oraz podczas usług montażowych. Będą one sukcesywnie upowszechniane wśród właścicieli salonów i składów budowlanych oraz klientów ostatecznych. Zaangażowanie w kampanię zapowiedziały media ogólnopolskie, branżowe oraz organizacje pracodawców.
Stajemy wobec ogromnego zagrożenia bytu całej branży stolarki budowlanej w Polsce. Zjednoczmy nasze siły, by wspólnie się temu przeciwstawić. Zgłosić się do udziału może absolutnie każda firma! Wystarczy zadeklarować stosowanie zaproponowanych zasad oraz upowszechnienie ich wśród swoich klientów.