Baza Wiedzy / Dla profesjonalisty / Ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Prawo budowlane ani rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w kwestii bezpieczeństwa pożarowego zasadzie nie odnosi się do domów jednorodzinnych.

W takich obiektach nie są wymagane strefy przeciwpożarowe czy klatki schodowe spełniające odpowiednie wymagania. Są jednak zalecenia dotyczące budowy domów szeregowych i bliźniaczych, a także usytuowania budynków na działce.

Ściany przeciwpożarowe

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia ściany przeciwpożarowej. Precyzuje to wspomniane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2015 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego musi być wykonana z materiałów niepalnych, wzniesiona na własnym fundamencie opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej ściany. Przegrodę należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60.

Tego rodzaju przegrody mogą mieć zarówno drzwi, jak i przeszklenia, takie jak np. luksfery czy cegły szklane. Przy czym powierzchnia przeszkleń nie może przekraczać 10 proc. powierzchni ściany, zaś drzwi 15 procent.

Usytuowanie na działce

W rozporządzeniu są precyzyjnie określone odległości dotyczące usytuowania budynku na działce i obowiązują one także w kontekście bezpieczeństwa ppoż. Wynoszą: 4 m od granicy dla ściany z oknami i 3 m dla ściany tzw. ślepej. Dodać jednak należy, że w przypadku usytuowania domu bezpośrednio w granicy działki – o ile uzyskamy zgodę na takie rozwiązanie – od strony sąsiada musi znaleźć się ściana oddzielenia przeciwpożarowego, spełniająca wskazane wcześniej wymagania. I nie może mieć ona przeszkleń ani drzwi. Nakaz ten obejmuje zarówno wolnostojące domy jednorodzinne, jak i bliźniaki oraz skrajne budynki w zabudowie szeregowej.

Domy jednorodzinne mogą być ogrzewane m.in. olejem opałowym lub płynnym gazem propan-butan, przechowywanymi w zbiornikach naziemnych. Również w tym przypadku należy wznosić ściany oddzielenia przeciwpożarowego (o odporności EI 120). Omawiane rozporządzenie dokładnie określa pojemność i liczbę zbiorników, odnosząc ją do odległości od granicy posesji i budynku. I tak naziemny zbiornik z gazem o nominalnej pojemności 3 m3 musi być oddalony od budynku min. o 3 m. Odległość zbiornika z olejem jest znacznie większa – wynosi 10 m. W obu przypadkach dozwolone jest jej zmniejszenie pod warunkiem wzniesienia ściany oddzielenia ppoż.

Odległości zbiorników na gaz płynny i olej opałowy odnoszą się nie tylko do naszego domu, ale także budynku znajdującego się na sąsiedniej działce. Trzeba więc liczyć się z tym, że od strony granicy posesji również będzie konieczne wzniesienie ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

***

Ktoś powie: po co mi ta wiedza, skoro o właściwościach budynku decyduje architekt, a o jego usytuowaniu na działce starostwo powiatowe. Dostaję warunki zabudowy i to wystarczy. Oczywiście. Tej decyzji nie wolno naruszać, gdyż skutkiem będzie zaklasyfikowanie budynku jako samowoli budowlanej i zalecenie jego rozbiórki. Jednak najpierw wybieramy i kupujemy działkę. Dlatego już w tym momencie lepiej wiedzieć, jaki dom chcemy wznieść i jak będzie ogrzewany. Wcale nie jest za wcześnie na takie decyzję, jeśli weźmie się pod uwagę opisane właśnie w artykule wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.

W tym przypadku nie zalecamy też zdania się na wiedzę oferowaną w Internecie. Po pierwsze nowelizacje rozporządzenia są stosunkowo częste i dotyczą również opisywanego tematu. Ponadto na licznych forach podawane są informacje dalece nieścisłe i dotyczące określonych sytuacji. Bezpieczniej będzie zdać się na bieżące zapisy prawa.

Powiązane wpisy

Okucia w drzwiach zewnętrznych

Okucia w drzwiach zewnętrznych

Każdemu właścicielowi domu jednorodzinnego zależy na tym, aby drzwi wejściowe stanowiły barierę trudną do pokonania przez włamywacza.

Nie powinno zranić

Nie powinno zranić

Bezpieczeństwo zapewniane jest m.in. przez odpowiednie szyby w oknach i drzwiach. Choć jest zaledwie kilka rodzajów szkła bezpiecznego, to jednak może ono zapobiegać bardzo różnym zagrożeniom.

Okucia w bezpiecznych oknach i drzwiach tarasowych

Okucia w bezpiecznych oknach i drzwiach tarasowych

W kontekście ochrony przed włamaniem, bezpieczne okna i drzwi tarasowe muszą być wyposażone w odpowiednie okucia obwiedniowe.