Baza Wiedzy / Dla profesjonalisty / Ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Prawo budowlane ani rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w kwestii bezpieczeństwa pożarowego zasadzie nie odnosi się do domów jednorodzinnych.

W takich obiektach nie są wymagane strefy przeciwpożarowe czy klatki schodowe spełniające odpowiednie wymagania. Są jednak zalecenia dotyczące budowy domów szeregowych i bliźniaczych, a także usytuowania budynków na działce.

Ściany przeciwpożarowe

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia ściany przeciwpożarowej. Precyzuje to wspomniane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2015 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego musi być wykonana z materiałów niepalnych, wzniesiona na własnym fundamencie opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej ściany. Przegrodę należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60.

Tego rodzaju przegrody mogą mieć zarówno drzwi, jak i przeszklenia, takie jak np. luksfery czy cegły szklane. Przy czym powierzchnia przeszkleń nie może przekraczać 10 proc. powierzchni ściany, zaś drzwi 15 procent.

Usytuowanie na działce

W rozporządzeniu są precyzyjnie określone odległości dotyczące usytuowania budynku na działce i obowiązują one także w kontekście bezpieczeństwa ppoż. Wynoszą: 4 m od granicy dla ściany z oknami i 3 m dla ściany tzw. ślepej. Dodać jednak należy, że w przypadku usytuowania domu bezpośrednio w granicy działki – o ile uzyskamy zgodę na takie rozwiązanie – od strony sąsiada musi znaleźć się ściana oddzielenia przeciwpożarowego, spełniająca wskazane wcześniej wymagania. I nie może mieć ona przeszkleń ani drzwi. Nakaz ten obejmuje zarówno wolnostojące domy jednorodzinne, jak i bliźniaki oraz skrajne budynki w zabudowie szeregowej.

Domy jednorodzinne mogą być ogrzewane m.in. olejem opałowym lub płynnym gazem propan-butan, przechowywanymi w zbiornikach naziemnych. Również w tym przypadku należy wznosić ściany oddzielenia przeciwpożarowego (o odporności EI 120). Omawiane rozporządzenie dokładnie określa pojemność i liczbę zbiorników, odnosząc ją do odległości od granicy posesji i budynku. I tak naziemny zbiornik z gazem o nominalnej pojemności 3 m3 musi być oddalony od budynku min. o 3 m. Odległość zbiornika z olejem jest znacznie większa – wynosi 10 m. W obu przypadkach dozwolone jest jej zmniejszenie pod warunkiem wzniesienia ściany oddzielenia ppoż.

Odległości zbiorników na gaz płynny i olej opałowy odnoszą się nie tylko do naszego domu, ale także budynku znajdującego się na sąsiedniej działce. Trzeba więc liczyć się z tym, że od strony granicy posesji również będzie konieczne wzniesienie ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

***

Ktoś powie: po co mi ta wiedza, skoro o właściwościach budynku decyduje architekt, a o jego usytuowaniu na działce starostwo powiatowe. Dostaję warunki zabudowy i to wystarczy. Oczywiście. Tej decyzji nie wolno naruszać, gdyż skutkiem będzie zaklasyfikowanie budynku jako samowoli budowlanej i zalecenie jego rozbiórki. Jednak najpierw wybieramy i kupujemy działkę. Dlatego już w tym momencie lepiej wiedzieć, jaki dom chcemy wznieść i jak będzie ogrzewany. Wcale nie jest za wcześnie na takie decyzję, jeśli weźmie się pod uwagę opisane właśnie w artykule wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.

W tym przypadku nie zalecamy też zdania się na wiedzę oferowaną w Internecie. Po pierwsze nowelizacje rozporządzenia są stosunkowo częste i dotyczą również opisywanego tematu. Ponadto na licznych forach podawane są informacje dalece nieścisłe i dotyczące określonych sytuacji. Bezpieczniej będzie zdać się na bieżące zapisy prawa.

Powiązane wpisy

Bezpieczne okna, czyli jakie?

Bezpieczne okna, czyli jakie?

większość włamań do domów odbywa się za pośrednictwem okien i drzwi balkonowych. Skala skutecznych kradzieży z włamaniem niepokojąco wzrasta, a liczba tych przestępstw przekroczyła 71 tysięcy w 2019 roku! Powszechne zastosowanie klasowej stolarki przeciwwłamaniowej może odwrócić ten negatywny trend. W tej części poradnika piszemy o oknach bezpiecznych, czyli jakich?

Okucia w bezpiecznych oknach i drzwiach tarasowych

Okucia w bezpiecznych oknach i drzwiach tarasowych

W kontekście ochrony przed włamaniem, bezpieczne okna i drzwi tarasowe muszą być wyposażone w odpowiednie okucia obwiedniowe.

Ubezpieczenie mieszkania a drzwi przeciwwłamaniowe

Ubezpieczenie mieszkania a drzwi przeciwwłamaniowe

Firmy ubezpieczające mieszkania wymagają, by lokal wyposażony był w atestowane drzwi antywłamaniowe. Jakie to są?