Produkty bezpieczne

Słowo „bezpieczny” było nadużywane przez producentów i importerów wszelkiego rodzaju produktów. Także takich, które z bezpieczeństwem nie miały nic wspólnego, a samo ich użytkowanie stanowiło zagrożenie. Jednym z celów programu Dom Bezpieczny jest przywrócenie wartości Produktu Bezpiecznego w kontekście nieruchomości i dbanie o ten znak jakości.

Koalicja Dom Bezpieczny nie promuje żadnych wybranych produktów, ani firm. Promujemy rozwiązania systemowe, które konkurencyjne względem siebie przedsiębiorstwa uznały za standard bezpieczeństwa. Jest to głos całej branży, a nie wybranych podmiotów.

Oczywiście pomocne są nam badania na zgodność z odpowiednimi normami, przeprowadzone przez notyfikowane instytucje. Obecnie są to 4 jednostki*:

  • ROMB SA (akredytacja AB196)
  • Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. (akredytacja AB661)
  • Instytut Techniki Budowlanej (akredytacja AB023)
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej (akredytacja AB025) - jako jedyny może też wystawiać certyfikaty poświadczające klasę RC.

Standardy poszczególnych Produktów Bezpiecznych z różnych grup wraz z informacją o sposobie zgłaszania produktów zostaną udostępnione wkrótce!

*) Poza badaniami wymienionych instytucji, Polska ma obowiązek honorować badania przeprowadzone w europejskich, notyfikowanych laboratoriach.

Zamek wielopunktowy GU-SECURY Automatic z silnikiem A-Öffner Servo

Klasa:

Jednostka badawcza:

Drzwi ThermoSafe

Klasa: RC3

Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Pilkington Optilam

Klasa: P2A – P8B

Jednostka badawcza:

System okienno-drzwiowy MB-86

Klasa: RC3

Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Drzwi płytowe drewniane

Klasa: RC3
Jednostka badawcza: Laboratorium Techniki Budowlanej

Drzwi systemu CALe

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Wkładka bębenkowa BP iCODEkey

Klasa: 6B
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Wkładka bębenkowa experT

Klasa: 6C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Wkładka bębenkowa AP iCODEkey

Klasa: 6C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Wkładka bębenkowa ANS

Klasa: 6C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Zamki wielopunktowe M-SVP

Klasa: 5
Na podstawie: deklaracja właściwości użytkowych

Wkładki bębenkowe AP 2000, AP 3000

Klasa: 6C
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej