Drzwi i okna

Drzwi Steel Safe RC3

Klasa: RC3
Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Drzwi Granit RC3

Klasa: RC3
Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Drzwi Extreme RC3

Klasa: RC3
Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Drzwi B-30/C-30

Klasa: RC3
Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Drzwi MB-70

Klasa: RC3
Jednostka badawcza: Centrum Techniki Okrętowej

Drzwi ThermoCarbon

Klasa: RC4
Jednostka badawcza: IFS Rosenheim

Drzwi ThermoSafe

Klasa: RC3
Jednostka badawcza: IFT Rosenheim

Drzwi DL 1.3 Raptor

Klasa: RC3
Jednostka badawcza: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Drzwi Jaksa

Klasa: RC3
Jednostka badawcza: Laboratorium Techniki Budowlanej

Egida

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: Instytut Techniki Budowlanej

Drzwi Arctic Plus

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: LP-B Metalplast Karo Złotów

Drzwi Safe Line

Klasa: RC2
Jednostka badawcza: Laboratorium Techniki Budowlanej